Saturday, 19 March 2011

Sistem Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah ( SPAKS )Sistem Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah ini dikenali dengan nama SPAKS. Mula beroperasi dari tahun 2007 sehinggalah ke sekarang. Sistem ini digunakan untuk merekod semua aktiviti kokurikulum yang disertai oleh pelajar dari mula memasuki persekolahan hinggalah ke tamat tingkatan. Semua rekod dan pemarkahan boleh dibawa dari tahun ke tahun sekalipun pelajar tersebut bertukar kelas.

Untuk memudahkan kerja, sistem ini mempunyai kemudahan untuk mendapatkan data pelajar daripada SMM (SISTEM MAKLUMAT MURID).Sistem ini stabil, mudah diguna serta disenggarakan serta boleh dipasang dibanyak pc tanpa had. Semua markah yang di 'key in ' di komputer yang berlainan boleh di gabung menggunakan 'thumbdrive'.

Lebih daripada 300 buah sekolah telah menggunakan sistem ini. Boleh dipelajari melalui buku panduan yang disediakan dan juga melalui telefon.

Sistem ini memudahkan tugas pengiraan markah kokurikulum kerana semua markah telah telah diprogramkan dan tetapan markah boleh diubah mengikut kesesuaian. Sistem ini menyediakan 65 jenis laporan serta analisis termasuk Sijil Kokurikulum. Semua markah yang dikumpulkan di tunjukkan dalam bentuk cgpa.

Aplikasi ini berharga RM700.00 ( jika dibeli menggunakan LO sekolah ) dan RM600.00 jika menggunakan deposit terus ke akaun. DVD pemasangan, resit, buku panduan akan dihantar terus ke sekolah.

Maklumat terperinci berkenaan aplikasi ini boleh diperolehi di:
Http://sistemkoku.blogspot.com
Muatturun brocure
KLIK DI SINI

Untuk pertanyaan:
ZULKIFLI ABU BAKAR
019 5606066 / 0134910010

No comments:

Post a Comment