Monday, 22 October 2012

Sistem Pengurusan Pentadbiran

.
  1. Rekod maklumat perkhidmatan pegawai - pegawai yang berkhidmat di sekolah.(Memudahkan tugas pentadbiran dan pembantu tadbir kerana sistem ini offline )
  2. Melihat tarikh  pencen pegawai yang berkhidmat.
  3. Rekod surat - surat masuk dan terima
  4. Sistem fail.
DATA BOLEH DIIMPORT DARI EMISONLINE.
RM150.00 Sahaja. 
Muat Turun
KLIK DI SINI 

Saturday, 19 March 2011

Sistem Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah ( SPAKS )Sistem Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah ini dikenali dengan nama SPAKS. Mula beroperasi dari tahun 2007 sehinggalah ke sekarang. Sistem ini digunakan untuk merekod semua aktiviti kokurikulum yang disertai oleh pelajar dari mula memasuki persekolahan hinggalah ke tamat tingkatan. Semua rekod dan pemarkahan boleh dibawa dari tahun ke tahun sekalipun pelajar tersebut bertukar kelas.

Untuk memudahkan kerja, sistem ini mempunyai kemudahan untuk mendapatkan data pelajar daripada SMM (SISTEM MAKLUMAT MURID).Sistem ini stabil, mudah diguna serta disenggarakan serta boleh dipasang dibanyak pc tanpa had. Semua markah yang di 'key in ' di komputer yang berlainan boleh di gabung menggunakan 'thumbdrive'.

Lebih daripada 300 buah sekolah telah menggunakan sistem ini. Boleh dipelajari melalui buku panduan yang disediakan dan juga melalui telefon.

Sistem ini memudahkan tugas pengiraan markah kokurikulum kerana semua markah telah telah diprogramkan dan tetapan markah boleh diubah mengikut kesesuaian. Sistem ini menyediakan 65 jenis laporan serta analisis termasuk Sijil Kokurikulum. Semua markah yang dikumpulkan di tunjukkan dalam bentuk cgpa.

Aplikasi ini berharga RM700.00 ( jika dibeli menggunakan LO sekolah ) dan RM600.00 jika menggunakan deposit terus ke akaun. DVD pemasangan, resit, buku panduan akan dihantar terus ke sekolah.

Maklumat terperinci berkenaan aplikasi ini boleh diperolehi di:
Http://sistemkoku.blogspot.com
Muatturun brocure
KLIK DI SINI

Untuk pertanyaan:
ZULKIFLI ABU BAKAR
019 5606066 / 0134910010

Sistem Pengurusan Merit DimeritSistem ini didatangkan dengan 2+1, iaitu Sistem Kehadiran Pelajar dan juga Sistem Pengurusan Merit Dimerit. Sistem ini mudah dipasang,dipelajari serta disenggarakan. Sistem ini mempunyai kemudahan untuk mendapatkan data murid daripada aplikasi SMM.

Dengan menggunakan aplikasi ini guru dengan mudah dapat merekod pelajar yang melakukan kesalahan dan mata penalti akan dipotong secara automatik mengikut apa yang telah ditetapkan. Guru boleh menambah serta edit tetapan mengikut kesesuaian sekolah masing - masing.

Sistem mata ganjaran membolehkan guru merekod sumbangan ataupun peningkatan pelajar. Mata merit akan diberikan secara automatik. Bagi kes- kes tertentu, mata merit ini boleh menebus mata dimerit yang telah diterima oleh seseorang pelajar.

Sistem ini juga mempunyai kemudahan untuk menghantar surat amaran pertama, kedua, ketiga, amaran terakhir dan surat buang sekolah.

Harga bagi sistem ini ialah RM300.00, dihantar secara email dan juga melalui pos ekspress.

Maklumat berkaitan aplikasi ini boleh diperolehi dengan melayari:
Http://meritdimeritpelajar.blogspot.com

Pertanyaan lanjut:
ZULKIFLI ABU BAKAR
019 5606066 / 0134910010
Email:zulsystem@yahoo.com

Sistem Pengurusan RMTSistem ini digunakan untuk merekod kehadiran pelajar untuk program RMT. Sistem ini menyediakan kemudahan untuk import semua maklumat murid daripada data SMM. Dengan hanya sekali klik semua data dari SMM akan dipindahkan ke sistem ini.

Sistem ini juga boleh mencetak pelekat barkod pelajar. Dengan adanya barkod ini akan memudahkan lagi tugas guru yang mengelola RMT mendaftar kehadiran pelajar yang datang ke RMT. Dengan menggunakan mesin pengimbas barkod ( optional ), guru boleh mengimbas kad pelajar dan seterusnya akan merekod kehadiran pelajar.

Sistem ini juga menyediakan Borang Kawalan Mutu Makanan.

Sistem ini stabil. mudah digunakan , tidak mempunyai tarikh luput serta boleh dibuat 'backup' ke 'thumbdrive'

Harga untuk sistem ini ialah RM350.00 termasuk kos penghantaran melalui pos. Tempahan melalui borang pesanan sekolah juga di terima.

Maklumat lanjut berkenaan aplikasi ini boleh diperolehi di laman berikut:
Http://sisrmt.blogspot.com

Pertanyaan berkenaan aplikasi ini.
ZULKIFLI ABU BAKAR
019 5606066 / 013 4910010

Sistem Pengurusan Kehadiran Staff
Sistem ini menggunakan platform ms Access. Ianya amat mudah digunakan, stabil serta murah. Boleh dipelajari hanya dengan panduan yang diberikan. Dengan sedikit penerangan melalui telefon sistem ini boleh beroperasi dengan mudahnya.

Sistem ini boleh mencetak barkod staff dan boleh digunakan bersama - sama dengan mesin pengimbas barkod. Pada menu utama penyelaras boleh meletakkan mesej umum ataupun mesej peribadi.

Semua laporan kehadiran harian ( semasa ) dapat diperolehi dengan sekali klik kekunci 'hotkey'. Semua rekod guru dan staff yang hadir serta tidak hadir akan diperolehi serta merta. Pihak pengurusan dapat melihat rekod kehadiran bagi tarikh - tarikh sebelum serta mencetak rekod kehadiran bagi setiap individu.

Sistem ini boleh disimpan di dalam 'thumbdrive'. Jika berlaku kerosakan komputer, sistem ini boleh beroperasi melalui komputer lain.

Sebanyak 50 buah sekolah dalam Malaysia telah menggunakan sistem ini sejak tahun 2006 tanpa sebarang masalah.

Untuk melihat maklumat terperinci berkenaan dengan sistem ini, sila layari:
Http://sishadir.blogspot.com

Harga bagi sistem ini ( belian secara bank in ) ialah RM350.00 ( Tanpa mesin pengimbas barkod )

Sistem akan dihantar melalui email dan juga menggunakan khidmat pos ekspress.

Untuk sebarang pesanan / tempahan:
ZULKIFLI ABU BAKAR
0195606066/0134910010
Email: zulsystem@yahoo.com


Sistem Pengurusan Pusat Sumber Sekolah

Aplikasi Pengurusan Pusat Sumber Sekolah ini dikenali dengan nama E-PROSES dan telah digunakan di kebanyakan sekolah menengah dan rendah di Malaysia. Sistem ini murah tetapi stabil , tidak mudah rosak,tidak ada tarikh luput, mudah disenggarakan serta mudah dipelajari dengan hanya berbantukan buku panduan yang disediakan.

Walaupun murah, sistem ini mempunyai ciri - ciri yang sama seperti sistem lain yang mahal yang ada di pasaran. Malah ada beberapa kemduahan yang terdapat di dalam sistem ini yang tidak ada pada sistem lain.

Sebanyak 300 buah sekolah telah mengguna pakai sistem ini tanpa sebarang masalah.

Harga bagi sistem ini termasuk dengan mesin pengimbas barkod ialah sebanyak RM950.00 dan boleh diperolehi dengan mendeposit tunai ke dalam akaun. DVD pemasangan, resit , buku panduan serta mesin pengimbas barkod akan dihantar terus ke sekolah menggunakan khidmat ejen penghantaran laju.

Maklumat lanjut berkenaan aplikasi ini boleh diperolehi dengan melayari:

Http://Psumber.blogspot.com
Muatturun brocure
KLIK DISINI

ZULKIFLI ABU BAKAR
0195606066 / 0134910010